Collectieve inkoopkracht!

Kernwaarden

Wij geloven erin dat Columbus aan haar leden de mogelijkheid biedt om in een open en betrouwbare omgeving maximaal samen te werken waarbij deze constructieve verbindingen leiden tot het maken van krachtige, collectieve afspraken en het nakomen ervan.

Binnen Columbus worden de positie en bijdrage van elk lid als waardevol beschouwd. Deze elementen worden vanuit het collectief verbonden. Deze verbindingen zullen ten grondslag liggen aan het handelen en bewegen binnen Columbus.

De kernwaarden van Columbus zijn: