Collectieve inkoopkracht!

Structuur

Columbus is een collectieve inkoopcombinatie die ten behoeve van de leden contracten afsluit.

Alle leden zijn vertegenwoordigd binnen de Algemene Ledenvergadering welke wordt voorgezeten door het Bestuur. Columbus is verantwoordelijk voor de uitvoering van het strategisch beleid en cordineert de inkooptrajecten die worden uitgevoerd door de lead buyers die bij onze leden werkzaam zijn. Daarnaast faciliteert Columbus de diverse kennisplatforms op het gebied van o.a. P&O, (Trade)Marketing en ICT.