Collectieve inkoopkracht!

Missie , visie en doelstelling

Missie

Het verlagen van de integrale inkoopkosten en het vergroten van de waarde op het gebied van goederen en diensten voor onze leden. Door het bundelen van inkoopvolume, kennis, kunde en informatie zal de positie van onze leden op de inkoopmarkt verbeteren. Het doorlopend professionaliseren van het procurement proces en het verhogen van de kwaliteit van de betrokken medewerkers zorgen er voor dat Columbus wordt gezien als een belangrijke en betrouwbare ketenpartner.

Visie

De risico's in de keten nemen toe en dienen gemanaged te worden. Met name volatiliteit van grondstofprijzen zal structureel een bedreiging vormen in combinatie met een relatief hoog prijsniveau en beperking van verkrijgbaarheid. Er is een toenemende druk op risicomanagement, werkkapitaal en kostenbeheersing in de hele keten. Door het overzichtelijk maken van de kosten en risico's en hierop pro actief te anticiperen (door als collectief de inkoop professioneel te verrichten) leidt deze bundeling bij de leden tot de laagste kosten en hogere meerwaarde. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord inkopen zijn daarbij een voorwaarde.

Doelstelling

Onze doelstelling is om als collectieve inkoopcombinatie voor leden de concurrentiekracht te vergroten door inkoopvoordeel te genereren. Onze leden zijn trots omdat het lidmaatschap structurele voordelen biedt en omdat leveranciers Columbus zien als een volwaardige ketenpartner waarbij betrouwbaarheid, continuiteit, professionaliteit en duurzaamheid blijvend geborgd zijn.