Collectieve inkoopkracht!

Werkwijze

Columbus is een collectieve inkoopcombinatie. De inkooponderwerpen worden in overleg met, en door onze leden vastgesteld. De vastgestelde inkooponderwerpen worden vervolgens uitgevoerd door de inkopers van onze leden. Afhankelijk van de omvang van het onderwerp worden 1 of 2 inkopers als lead buyer aangesteld. Zij zijn verantwoordelijk voor het gehele inkooptraject. De lead buyers zijn bevoegd om namens de deelnemende leden m.b.t. het betreffende inkooponderwerp een collectief Columbus contract af te sluiten.

Alle, vanuit Columbus geco÷rdineerde, inkooptrajecten worden middels een gestandaardiseerde Columbus inkoopstrategie uitgevoerd.